Motivationen bag The Light Of Hope

Som ny i Danmark udførte Gaudence Nyantore Bukuru, en hengiven kvinde kristen og foreningens vigtigste grundlægger en kvalitativ interviewsundersøgelse i 2009 i Vejle gågaderne,  fordi hun var nysgerrig efter at vide årsagen til, at mange mennesker ikke deltager i kirken i Danmark.

Hun kunne ikke forstå, hvorfor nogle generationer, især ungdomme, mangler i kirken. Så i løbet af 3 dage på gågaden i Vejle brugte hun mange timer hver dag og kom i kontakt med næsten 80 personer, der var villige at bruge lidt tid til at svare på hendes spørgsmål.

Resultatet var forbløffende:
Flertallet gav udtryk for, at de ikke tror på, at der findes en kærlig Gud på grund af den hårde situation, de oplever som fx

 • familiernes adskillelse,
 • manglende kontakt mellem forældre og børn,
 • sår på sjælen fra venskaber eller ægteskaber,
 • tab af kære på grund af død, selvmord og alvorlige sygdomme som demens og kræft
 • manglen af mening med livet, fordi det projekt, de påtog sig, gik forkert,
 • nogle lider af kræft eller depression, og
 • andre var håbløse og fulde af bitterhed og vrede mod Gud.

gågade

Mange havde et knust hjerte, og imens hun talte med dem, græd nogle af dem.
Kort sagt mangler folk

 • kærlighed,
 • præstepleje,
 • omsorg
 • familieforhold,
 • godt helbred,
 • glæde,
 • fred,
 • et meningsfuldt liv og
 • et håb for fremtiden.

Fru Gaudence nævner, at alle disse mennesker så sunde og velklædte ud, og ingen kunne forestille sig, at de går igennem sådanne vanskeligheder.

Fra denne forskning og observation udbrød Gaudence i smerte og gråd, som en gravid kvinde der skal føde. Gennem bøn og faste søgte hun Herrens hjælp, og Herren Gud lagde en byrde på hendes hjerte.

I betragtning af det hun hørte, som skar og gennemborede hendes hjerte, begyndte hun at græde og græde i mange måneder, indtil Herren tog byrden gennem bønner og frigjorte hendes hjerte.

Efter et stykke tid fra undersøgelsen på gaderne gik Gaudence på social- og sundhedshjælperskolen. Gennem denne uddannelse kom hun i kontakt med mennesker i ældre plejehjem og andre i deres eget hjem, hvor hun indså, hvor meget ensomhed ødelægger befolkningen og hvor store behov de havde – enten praktisk, følelsesmæssigt, åndeligt eller nogle havde også materielle behov, selvom de ikke var mange.

Efter ovennævnte personlige undersøgelse, tog Gaudence en professional batchelor in kommunikation, kristendom and kultur og under studierne læste hun nedenforstående tekster, der styrkede hendes motivation for officielt at etablere The Light Of Hope.

I en artikel om statistik fra statskirkens artikler står der, at “I Danmark dør der hvert år ca. 55.000 personer. I 2013 blev der registreret 605 selvmord i Danmark. Det svarer til 1,1 % af samtlige dødsfald – eller gennemsnitligt næsten 2 selvmord om dagen. I forhold til antallet af trafikdræbte, dør ca. 3 gange så mange på grund af selvmord.

På baggrund af Register for Selvmordsforsøg, der siden 1990 har registreret selvmordsforsøg på Fyn og siden 2011 er påbegyndt en udvidelse af Registret på landsplan, antages der at være omkring 6.500 selvmordsforsøg årligt i Danmark. Forsøgene udføres af ca. 4.000 personer. Hertil kommer et ukendt antal mennesker med selvskadende handlinger eller alvorlige selvmordstanker.”. 1

Ensomhed er desuden en kompleks størrelse i dansk samfund, og ensomhed går ofte hånd i hånd med andre problemer”, siger psykolog og ensomhedforsker Mathias Lasgaard. Der er en stærk sammenhæng mellem ensomhed og lavt selvværd og mellem ensomhed og tegn på depression og depressive tendenser.

Hvis vi et kort øjeblik tager de økonomiske briller på, er ensomhed en dårlig forretning, fordi folk, der har depressive tendenser og generelt er syge, oftere syge eller helt fraværende fra arbejdsmarkedet. Prisen på ensomhed er meget høj: 7 milliarder og 800.000 sygeorlov om foråret, omkostningen ved ensomhed er høj for både individet og samfundet. Faktisk har Sundhedsstyrelsen meddelt, at ensomhed skyldes hvert år i 770 tilfælde af tidlig død i Danmark.” 2

Endelig er Kristi kærlighed både udgangspunktet, forbillede og drivkraften i vores arbejde. Vi går ud fra, at hver person er skabt af Gud og dermed unik og at Gud ønsker at møde individet med sin kærlighed og omsorg for at give hver enkelt håb.