Trosbekendelse

Vi tror dette

  • Vi tror, at Bibelen er Guds inspirerede ord skrevet af hellige mænd, som blev instruerede af Gud. Bibelen er indblæst af Gud. (2. Tim. 3:16)
  • Vi tror, at mennesket blev skabt godt og oprejst, for Gud sagde “Lad os gøre mennesket i vor lighed.” Men mennesket forbrød sig frivilligt mod Gud, og Gud har givet mennesket sin eneste vej til frelse og forløsning, som er i Jesus Kristus, Guds Søn. (1. Mos. 1:26-31, Rom. 5:12-21)

Billede af Bibelen

  • Vi tror, at Jesus kom som en mand, blev født af en jomfru, og hans Fader er Gud. Vi tror at Jesus blev født uden Adam’s arvelige synd, og at Han i hele sit liv ikke syndede. Jesus var den evige far synliggjort, og bortset fra Ham er der ingen gud. (I Tim. 3: 16, John 10:30, Is 9: 6, Lukas 2:11, Åbenb. 1:8)

  • Vi tror på den troendes personlige frelse gennem syndernes tilståelse og anerkendendelse af at Jesus Kristus er erstatning for vores synder, gennem sit offerblod. Det er ved Guds nåde, gennem tro på Jesus Kristus og Hans udgydte blod, at vi bliver Guds arvinge. (Rom 10:9-11, 1. John 1: 9, Ef. 2:8,9)

  • Vi tror, at den nye åndelige fødsel er et direkte vidne om Ånden og er en indre tilståelse af Jesus Kristus. Vi tror at efter frelse gennem Jesus Kristus skal du blive døbt som befalet af Herren Jesus. (Rom. 8:16)

  • Dette er den sidste kommando, han forlod til sine apostle. “Gå derfor og lær alle nationer, døb dem i Faders navn og sønnen og helligånden ” Markus 16:16 læser, “Han, som tror, og bliver døbt, skal blive frelst”. (Matt. 28:19)

  • Vi tror på den guddommelige helbredelse gennem troen, og at helbredelse er en fordel ved forsoningen.

  • Vi tror på Helligåndens ni gaver, og disse gaver gives i hele kroppen af Jesus Kristus og at disse er virksomme i dag (1. Kor. 12).

  • Vi tror på den forestående tilbagevenden – vores kommende Jesu Kristi næste komme for hans kirke og hans brud.

  • Vi tror, at der er en himmel og helvede. Himlen er et sted for evig hvile for de retfærdige – dem der har accepteret Jesus som forsoning for deres synder – og helvede er et sted for evig fordømmelse for de uretfærdige – dem der ikke accepterer Jesus som deres Herre og frelser. (Matt. 28:19, Mark. 16:16)