En social familie

The Light of Hope vil skabe en social familie.

I The Light of Hope er en familie ikke et spørgsmål om blod. Familien er de mennesker i dit liv, som også vil have dig i deres liv; Dem, der accepterer dig for hvad du er; dem der ville gøre alt for at se dig smile; dem, der elsker dig ubetinget.

en social familie

I The Light Of Hope elsker vi hinanden med en ægte kærlighed ikke baseret på forventing fra hinanden. Vi vil tage os af hinanden efter behov. Fokus er baseret på den enkelte person i et fælleskab. I dette familiefælleskab interesserer ethvert medlem af fællesskabet sig for ethvert andet medlems ve og vel.

Mennesket er et treenigt væsen, som det udtrykkes i Biblen: ”Jeg beder Gud, hele din ånd og sjæl og krop bevares uskyldigt til vor Herre Jesu Kristi komme (1 Tessalonikerne 5:23). Det er derfor, at vi i The Light of Hope lægger vægt på trivsel af ånd, sjæl og legeme.

Ligesom kroppen har brug for mad til at udvikle sig og være sund, så gælder det også for sjælen og ånden. Opfyldelsen af materielle behov (mad, tøj, hus) er kun opfyldelsen af en del af de menneskelige behov.
Så forbliver en uigennemsigtig del, som det meste af tiden ikke bliever taget i betragtning og det er kombinationen af sjælen og ånden, som faktisk er livets kilde, som der står I 1. Mos. 2:7 , at mennesket blev skabt som en “levende sjæl”.
Sjælen består af sindet (som inkluderer samvittigheden), viljen og følelserne. Sjælen og ånden er mystisk bundet sammen og udgør hvad skrifterne kalder “hjertet”. Forfatteren af Ordsprogene siger: “Se over dit hjerte med al omhu, for fra det flyder livets kilder. “Ordsprogene 4:23.

hånd i hånd med Gud

Derfor ser vi i The Light of Hope individets behov på de tre områder, og der er nødvendigt at alle bliver dækket, dvs. at man får en sund krop., glæde i hjertet og fred i sindet.

Derfor vil The Light Of Hope tilbyde praktisk hjælp, fx: rengøring, madlavning, indkøb, lille gåtur, tøjvask, reparere tøj, møbler m.v. og åndelig hjælp, fx: en bøn, en sang, rådgivning, bøn for de syge, dele Guds ord, og skabe fællesskabs styrkende arrangementer med musik, dans, sport samt efter formåen at tilvejebringe økonomisk hjælp efter behov.